БИОСЕЛ

Стволови клетки от КРЪВ от пъпна връв

Вземане и съхранение на хемопоетични стволови клетки (стволови клетки от кръв от пъпна връв)

В стойността на услугата Биосел са включени: административно обслужване, такса за достъп до болничното заведение, манипулацията по вземането на кръв от пъпна връв по време на раждане, от която след това се прави извличане на хемопоетични стволови клетки, транспортиране, лабораторни анализи, подготовка, запазване за период от 20 години, както и съответните разходи по предоставяне на пробата стволови клетки за провеждане на лечение в рамките на ЕС. В цената е начислен 20 % ДДС.

Преференциални условия:
  • втори или следващ договор с Биорегенерация (-10%)
  • многоплодна бременност (-50% за втория близнак)
  • раждане в МБАЛ "Надежда" (-500 лв.)

Не се изисква авансово плащане!

Плащанията по всички договори се приемат в банковата сметка на ТБ Биорегенерация.

Титуляр: ТБ Биорегенерация

Банка: Уникредит Булбанк
IBAN: BG58 UNCR 7000 1520 0283 11
BIC: UNCRBGSF

РАЗПЛАЩАТЕЛНИ ПЛАНОВЕ

X1: 4400 лв. | до 2 месеца след раждането

2200 лв. до 10 раб. дни след раждането + 2200 лв. до 2 мес. след раждането

X2: 4495 лв. | разсрочване за 1 година

1900 лв. до 10 раб. дни след раждането + 3 равни вноски х 865 лв. (до 6, 9 и 12 м.)

X3: 4595 лв. | разсрочване за 2 години

1900 лв. до 10 раб. дни след раждането + 7 равни вноски х 385 лв. (до 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 м.)

Цената е за 20 години период на съхранение.

Спешна линия

0887 706 852

За справки и информация:
От понеделник до петък 09:00 – 17:00
Телефони: 02 44 10 290 | 0882 373 318
Имейл: office @ bioregeneration.bg

Адрес: 1330 София | район Красна поляна, ул. "Блага вест" № 3 | МБАЛ "Надежда"

Представител за гр. Варна:
Юлиян Симеонов
на телефон: 0885 012 415
Имейл: u.simeonov @ bioregeneration.bg

 

facebook-icon.jpg

Top