БИОКОРД

Стволови клетки от ТЪКАН от пъпна връв

Вземане и съхранение на мезенхимни стволови клетки (стволови клетки от тъкан от пъпна връв)

В стойността на услугата Биокорд са включени: административно обслужване, такса за достъп до болничното заведение, манипулацията по вземането на  тъкан от пъпна връв по време на раждане, от която след това се прави извличане на мезенхимни стволови клетки, транспортиране, лабораторни анализи, подготовка, запазване за период от 20 години, както и съответните разходи по предоставяне на пробата стволови клетки за провеждане на лечение в рамките на ЕС. В цената е начислен 20 % ДДС.

Специални условия:
  • втори или следващ договор с Биорегенерация (-10%)
  • многоплодна бременност (-50% за втория близнак)
  • раждане в МБАЛ "Надежда" (-500 лв.)

Не се изисква авансово плащане!

Плащанията по всички договори се приемат в банковата сметка на ТБ Биорегенерация.

Титуляр: ТБ Биорегенерация

Банка: Уникредит Булбанк
IBAN: BG58 UNCR 7000 1520 0283 11
BIC: UNCRBGSF

РАЗПЛАЩАТЕЛНИ ПЛАНОВЕ

T1: 3000 лв. | до 2 месеца след раждането

1500 лв. до 10 раб. дни след раждането + 1500 лв. до 2 мес. след раждането

T2: 3100 лв. | разсрочване за 1 година

1300 лв. до 10 раб. дни след раждането + 3 равни вноски х 600 лв. (до 6, 9 и 12 м.)

T3: 3197 лв. | разсрочване за 2 години

1300 лв. до 10 раб. дни след раждането + 7 равни вноски х 271 лв. (до 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 м.)

Цената е за 20 години период на съхранение.

Спешна линия

0887 706 852

За справки и информация:
От понеделник до петък 09:00 – 17:00
Телефони: 02 44 10 290 | 0882 373 318
Имейл: office @ bioregeneration.bg

Адрес: 1330 София | район Красна поляна, ул. "Блага вест" № 3 | МБАЛ "Надежда"

Представител за гр. Варна:
Юлиян Симеонов
на телефон: 0885 012 415
Имейл: u.simeonov @ bioregeneration.bg

 

facebook-icon.jpg

Top